Kreativt Arbeid gir et tilbud med intensjon om å:
  • Vinne økt selvinnsikt.
  • Sortere tanker og følelser.
  • Å forstå, forandre eller lindre vanskelige livssituasjoner.
  • Bearbeide psykologiske traumer og konflikter i deg selv og med omgivelsene.
  • Personlig utvikling for å takle kriser, bekymringer og forebygge stress.
  • Bli i stand til å møte seg selv og andre mennesker på en bedre måte.