Kreativt Arbeid gir et tilbud med intensjon
om å:
  • Vinne økt selvinnsikt.
  • Sortere tanker og følelser.
  • Å forstå, forandre eller lindre vanskelige livssituasjoner.
  • Bearbeide psykologiske traumer og konflikter i deg selv og med omgivelsene.
  • Bedre takling av kriser, bekymringer og stress.
  • Veiledning i medisinsk yoga individuelt eller i gruppe.
  • Bli i stand til å møte seg selv og andre mennesker på en bedre måte.