Gestaltterapi

Ordet gestalt er tysk og en gestalt er en meningsfull helhet. Gestaltpsykologene var opptatt av hvordan mennesket oppfatter og organiserer sine sanseinntrykk fra omgivelsene og seg selv til meningsfulle helheter.

Mønstrene som vi alle har, hjalp oss til å ”overleve den gang” og var nødvendige da. Som voksen, i dag, kan mønstrene virke hemmende når vi automatisk tar dem i bruk. Tidligere opplevelser og hendelser kan påvirke våre reaksjoner og handlinger i en gitt situasjon.

Gestaltterapiens filosofiske grunnlag er eksistensialisme og tilnærmingen er fenomenologisk. Det betyr at behandlingen bygger på den grunnleggende ide at det enkelte individ selv er ansvarlig for sine valg og handlinger innenfor de rammer omgivelsene gir.

Det umiddelbare, det som oppstår her og nå mellom terapeut og klient, dialogen, brukes til refleksjon og ny erfaring. Blokkeringer kan løses og vekst oppnås.

En grunnleggende overbevisning er at vi som mennesker kan leve et langt mere fullverdig og rikere liv enn det de fleste av oss gjør i dag.


Fokus i gestaltterapi

Fokus er å utvikle vår oppmerksomhet og vår bevissthet. Ved hjelp av våre sanser kan vi utvikle bedre kontakt med oss selv, våre følelser, kropp og tanker. Vi kan bli mer oppmerksomme på egne mønstre, egen atferd og hvordan vi påvirker andre og hvordan andre påvirker oss.

Gjennom å øke bevisstheten om våre behov kan vi lære å snu vanskeligheter til utfordringer og utvikling. Vi blir mer bevisst på hvordan vi ønsker å være og handle. I gestaltterapi er vi mer opptatt av hvordan det er enn hvorfor.


Forandringenes paradoks

Å benekte og undertrykke elementer i oss selv fører til at forsvarsmekanismene trer i kraft og blir til hemmet atferd.

Paradokset er at ved å erkjenne og akseptere hvordan vi egentlig er, hvordan vi har det og hva vi liker, er forandring mulig.