Hva er nettverksarbeid?

Nettverk er et moderne begrep, det har ulik betydning innen ulike fagmiljø. Felles er visjonen om at samarbeid, tverrfaglighet og brukermedvirkning er nødvendig. Fokus er kontakt og samhandling. Grunnleggende overbevisning er at relasjoner er avgjørende for hvordan vi skapes som mennesker. Viktige premisser for vår helse, livskvalitet og vårt framtidige liv bestemmes her. Vi er hverandres speil, vår utvikling og potensial ligger i hvordan vi forvalter denne ressurs.


Hva er et nettverksmøte?

Et møte mellom berørte mennesker til å se og lytte til det som er. En arena som fremmer åpen dialog og refleksjon. Snakke med hverandre istedenfor om hverandre.  En ledet prosess som kan bidra til å skape økt forståelse, meningsfullhet og håndterbarhet,  når situasjoner preges av det motsatte.

En effektiv måte å forebygge og løse problemer, finne ressurser og muligheter og oppnå læring og økt samhandling. Ved at flere berørte er til stede vil effekten maksimeres.  Alle er eksperter på noe, forskjelligheten utnyttes i nettverksmøter. Kompetanse og verdifulle erfaringer utveksles.


Når nettverksmøter?

Når noe trengs å snakkes om, i akutte situasjoner, i ulike kriser, eller behov for samhandling over tid. Ved store utfordringer, viktige avgjørelser og konflikter.


Gestaltterapi og nettverksterapi har felles fokus. Vi møtes i et personlig likeverdig møte, hvor vanskeligheter kan bearbeides i det sosiale fellesskap. Medisinsk yoga fremmer evnen til tilstedværelse og gir muligheter for en økt oppmerksomhet som er hovedfokus i gestaltterapi.