Om meg

Jeg er gestaltterapeut og klinisk spesialist i psykiatrisk sykepleie med bred arbeidserfaring. Blant annet fra akutt medisin, bedriftshelsetjensete og psykiatrisk poliklinikk. Også erfaring fra undervisning internationalt og flerkulturelt arbeid. Av utdanning har jeg en mastergrad i gestaltpsykoterapi, lederutdanning, yrkespedagogikk, nettverksarbeid og konflikthåndtering. Som veileder er jeg utdannet sykepleiefagligveileder, i systemisk veiledning og undervisning og godkjent veileder fra Norsk Gestalt institutt for gestaltterapeuter.Mediyoga - Medisinsk Yoga

Jeg er utdannet instruktør og terapeut i Mediyoga. Dette er en rolig, myk, men kraftfull yogaform som kan tilpasses alle (syke som friske). Den er terapeutisk og forebyggende, kan anvendes ved rehabilitering for ulike grupper og blant annet ved vanskeligheter med astma, utbrenthet, ulike former for ryggproblemer, hjertelidelser, søvnforstyrrelser, angst og spiseforstyrrelser. Øvelsene i korte enkle program kombineres med konsentrasjonsteknikker og knyttes sammen med pusten. De kan også gjøres sittende på en stol. De utføres alltid med utgangspunkt i individets evne og kapasitet.

Det kan se ut som det å ha redskaper for å øke mindfullness er betydningsfullt i vårt samfunn i dag.

Se www.no.mediyoga.com for ytterligere informasjon.


Jeg kan bidra innen følgende områder:

- Utvikle kommunikasjonsferdigheter som er konfliktforebyggende eller bidra til    løsning av eksisterende vanskeligheter.
- Økt kunnskap om psykologiske prosesser og den sammenheng vi lever i.
- Mestre livet bedre, privat og på arbeidsplassen.
- Forhindre stress og unødig ubehag for arbeidsgivere og arbeidstakere.
- Egenutvikling - Støttesamtaler - Veiledning.
- Individuell terapi - Parterapi - Familiesamtaler.
- Konflikthåndtering - Teamutvikling - Coaching - Arbeidsmiljø konflikter.
- Ledelse av nettverksmøter - Koordinering av familierådslag.
- Pårørende støtte - Gruppesamlinger - Undervisning.
- Forebyggende samlivskurs (PREP).
- Kurs i depresjonsmestring/belastningslidelser (KID/KIB).
- Mediyoga - Medisinsk Yoga.